BLOG

MILJACKA U NOVOM RUHU

ČIŠĆENJE MILJACKE KOD VIJEĆNICE U Augustu uoči tradicionalnih skokova sa Bentbaše vršilo se čišćenje korita rijeke Miljacke. No, brojni građani,...

Više informacija