GDJE RECIKLIRATI?

Lokacije reciklomata za ustanove:
– JU “DRUGA GIMNAZIJA” Sarajevo, Sutjeska 1;
– JU Osnovna Škola “Edhem Mulabdić” Sarajevo, Bistrik 31;   
– JU Osnovna Škola “Hašim Spahić” Ilijaš, Krajiška bb;
– JU Osnovna Škola “Aleksa Šantić” Sarajevo, Branislava Nušića br. 95;
– JU Osnovna Škola “Grbavica II” Sarajevo, Behdžeta Mutevelića b.b.
– JU Osnovna škola “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Osman  Nuri Hadžić” Lava Tolstoja 6 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Umihana Čuvidina” Smaila Šikala 1 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Sokolje” Numan-paše Ćuprilića 25 71000 Sarajevo.

Lokacije super pametnih reciklomata:
– Sarajevo City Centar, Vrbanja 1, Sarajevo;            
– Reciklažno dvorište KJKP Rad-a, Paromlinska 64, Sarajevo;        
– Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Vilsonovo Šetališe 11
– Vrelo Bosne, Vrelo Bosne, Ilidža
– Skenderija, Terazija bb;
– Pionirska dolina, Patriotske lige 58;
– Mostar, Braće Fejića 51
– Mostar, Onešćukova na ulazu u Stari grad Mostar
– JU SŠC Hadžići, Anđelka Lažetića 17, Hadžići
– Raiffaisen Bank dd, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo (izlaz na Vilsonovo šetalište)
– Migrantski kamp Sarajevo, Kamenolom, Blažuj

Lokacija Grad Ažurirano Status
SARAJEVO CITY CENTAR SARAJEVO 2023-12-08 16:18:51 U FUNKCIJI
VILSONOVO ŠETALIŠTE SARAJEVO 2023-12-08 15:30:13 U FUNKCIJI
KJKPS RAD SARAJEVO 2023-12-08 16:19:00 U FUNKCIJI
Sarajevo – Aria Mall (bivsi BBI Centar) SARAJEVO 2023-12-08 16:19:03 U FUNKCIJI
VRELO BOSNE SARAJEVO 2023-12-08 16:19:06 U FUNKCIJI
PIONIRSKA DOLINA SARAJEVO 2023-12-08 16:18:23 U FUNKCIJI
MOSTAR ONEŠĆUKOVA MOSTAR 2023-12-08 16:19:14 U FUNKCIJI
MOSTAR GRADSKA UPRAVA MOSTAR 2023-12-08 16:18:39 SERVIS
IOM- migrantski kamp Blažu SARAJEVO 2023-12-08 16:19:00 U FUNKCIJI
Hadžići – JU Srednjoškolski centar Hadzici – Sarajevo 2023-12-08 16:18:46 U FUNKCIJI
Raiffeisen bank SARAJEVO 2023-12-08 16:19:14 SERVIS
Hadžići- Migrantski kamp Ušivak Hadzici – Sarajevo 2023-12-08 16:18:45 U FUNKCIJI