GDJE RECIKLIRATI?

Lokacije super pametnih reciklomata:
– Sarajevo City Centar, Vrbanja 1, Sarajevo;            
– Reciklažno dvorište KJKP Rad-a, Paromlinska 64, Sarajevo;        
– Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Vilsonovo Šetališe 11
– Vrelo Bosne, Vrelo Bosne, Ilidža
– ARIA Mall, Trg djece Sarajeva 1
– Pionirska dolina, Patriotske lige 58;
– Mostar, Braće Fejića 51
– Mostar, Onešćukova na ulazu u Stari grad Mostar
– JU SŠC Hadžići, Anđelka Lažetića 17, Hadžići
– Raiffaisen Bank dd, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo (izlaz na Vilsonovo šetalište)
– Migrantski kamp Sarajevo, Kamenolom, Blažuj
– Migrantski kamp Ušivak, Hadžići
– Dobrinja, Bulevar branilaca Dobrinje 4.
– Vogošća, Jošanička 39.

Lokacije reciklomata za ustanove:
– JU “DRUGA GIMNAZIJA” Sarajevo, Sutjeska 1;
– JU Osnovna Škola “Edhem Mulabdić” Sarajevo, Bistrik 31;   
– JU Osnovna Škola “Hašim Spahić” Ilijaš, Krajiška bb;
– JU Osnovna Škola “Aleksa Šantić” Sarajevo, Branislava Nušića br. 95;
– JU Osnovna Škola “Grbavica II” Sarajevo, Behdžeta Mutevelića bb.
– JU Osnovna škola “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Osman  Nuri Hadžić” Lava Tolstoja 6 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Umihana Čuvidina” Smaila Šikala 1 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Sokolje” Numan-paše Ćuprilića 25 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Čengić Vila 1” 71000 Sarajevo
– JU Osnovna škola “Kovačići” 71000 Sarajevo

Lokacija Grad Ažurirano Status
SARAJEVO CITY CENTAR SARAJEVO 2024-05-22 09:32:35 U FUNKCIJI
VILSONOVO ŠETALIŠTE SARAJEVO 2024-05-22 09:33:02 U FUNKCIJI
KJKPS RAD SARAJEVO 2024-05-22 09:32:56 U FUNKCIJI
Sarajevo – Aria Mall (bivsi BBI Centar) SARAJEVO 2024-05-22 07:18:20 U FUNKCIJI
VRELO BOSNE SARAJEVO 2024-05-22 09:32:47 U FUNKCIJI
PIONIRSKA DOLINA SARAJEVO 2024-05-22 09:32:38 U FUNKCIJI
MOSTAR ONEŠĆUKOVA MOSTAR 2024-05-22 09:32:19 SERVIS
MOSTAR GRADSKA UPRAVA MOSTAR 2024-01-24 09:56:50 SERVIS
IOM- migrantski kamp Blažu SARAJEVO 2024-05-22 09:32:55 U FUNKCIJI
Hadžići – JU Srednjoškolski centar Hadzici – Sarajevo 2024-05-22 08:23:03 U FUNKCIJI
Raiffeisen bank SARAJEVO 2024-05-22 00:33:46 U FUNKCIJI
Hadžići- Migrantski kamp Ušivak Hadzici – Sarajevo 2024-05-22 09:32:22 U FUNKCIJI
Vogošća Vogošća – Sarajevo 2024-05-22 09:32:12 U FUNKCIJI
Dobrinja Dobrinja – Sarajevo 2024-04-18 22:40:11 U FUNKCIJI