GDJE RECIKLIRATI?

Lokacije super pametnih reciklomata:
– Sarajevo City Centar, Vrbanja 1, Sarajevo;            
– Reciklažno dvorište KJKP Rad-a, Paromlinska 64, Sarajevo;        
– Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Vilsonovo Šetališe 11
– Vrelo Bosne, Vrelo Bosne, Ilidža
– Skenderija, Terazija bb;
– Pionirska dolina, Patriotske lige 58;
– Mostar, Braće Fejića 51
– Mostar, Onešćukova na ulazu u Stari grad Mostar

Lokacije reciklomata za ustanove:
– JU “DRUGA GIMNAZIJA” Sarajevo, Sutjeska 1;
– JU Osnovna Škola “Edhem Mulabdić” Sarajevo, Bistrik 31;   
– JU Osnovna Škola “Hašim Spahić” Ilijaš, Krajiška bb;
– JU Osnovna Škola “Aleksa Šantić” Sarajevo, Branislava Nušića br. 95;
– JU Osnovna Škola “Grbavica II” Sarajevo, Behdžeta Mutevelića bb.