Dvije osnovne škole postale su bogatije za dva reciklomata koje je obezbijedila Općina Novo Sarajevo na čelu s načelnikom gosp. dr. Hasan Tanović .
Reciklomati su postavljeni u OŠ “Čengić Vila I” i OŠ “Kovačići”.
Nabavkom reciklomata općina želi da podigne svijest i edukuje mlađe naraštaje o važnosti razdvajanja i recikliranja ambalaže.
Djeca kao nagradu za recikliranje dobijaju olovku, bojicu ili flomaster.
Općina Novo Sarajevo je prva koja je podržala projekat reciklomata u BiH, na teritoriji općine Novo Sarajevo nalazi se ukupno 6 reciklomata.