PARTNERI

NAŠI Partneri

Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” d.o.o. Sarajevo

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo 

Javno komunalno preduzeće – Gradski saobraćaj Sarajevo