Turistička zajednica grada Kotora nabavila je prvi reciklomat za hranjenje mačaka, mačke kao zaštitni znak grada su dobile svoj reciklomat u „Mačijem gradu“.
Radi se o trećem tipu reciklomata za hranjenje životinja. Isti funkcioniše jako jednostavno, odnosno za svaku ubačenu reciklažnu jedinicu, reciklomat izbacuje određenu količinu hrane za životinje. Ono što je također jako važno jeste da je reciklomat na pogon solarne energije.
Funkcioniše na principu ubacivanja plastične ambalaže, recimo flašica od vode i sokova. Dvije plastične flašice su potrebne za jednu dozu hrane.
Pozitivan odziv građana na dosadašnje reciklomate podstakao je mnogobrojne lokalne samouprave kao i javne ustanove da pokažu interesovanje za nabavku reciklomata u svojim sredinama, te je i reciklomat za životinje zasigurno ideja koja će se svidjeti svima.